Det faldende fødselstal

Politikerne vil gerne have os – danskerne – til at føde flere børn. Det er et paradoks, fordi de samtidig forsømmer de tiltag, som skal gøre det attraktivt at leve. Tværtimod vil de bruge den ønskede befolkningstilvækst til at køre videre med den økonomiske model, som har kørt verden i sænk.

Kapitalismens grundvilkår er økonomisk vækst og dermed stadigt stigende energiforbrug, som trods alle bestræbelser sikres med stigende forbrug af fossile brændstoffer. Politikerne satser på hockeystavsmodellen og forholder sig passive.

I 1960 var jordens befolkning 3 mia. Nu er den ca. 8 mia. Befolkningen i Danmark er i den periode vokset fra ca. 4,5 mio. til knap 6 mio. Men ifølge traditionelle økonomer har vi for få unge og for mange gamle. På kort sigt giver det problemer, fordi der er for få i den produktive alder. På lang sigt er det ikke noget problem, for så forsvinder ældrepuklen, fordi de gamle dør. Hvis befolkningen falder, nedbringes den forurening, som mennesker forårsager. De børneuvillige unge par gør således en indsats for klimaet.

Forfatter: gle

jeg er advokat af profession, men det er underordnet. Her vil ikke stå noget om jura. her vil jeg skrive mine synspunkter om politik, litteraur og kunst og fortælle om det, der optager mig