Overklasse – hvad er det?

Jeg har altid været fascineret af begrebet overklasse. Efter min opfattelse har det ikke nødvendigvis noget med høje samfundsstillinger eller mange penge at gøre. Det er snarere det, at de dyrker hinanden og sætter skel mellem deres gruppe og dem, der er udenfor. De defineres som kedelig eller vulgære. Afstanden kan markeres diskret med nedladende venlighed. Dertil kommer også dyrkelse af visse ritualer, som opfattes som ”det rigtige” eller god smag. Den gensidige dyrkelse af hinanden består i stadige bekræftelser på, at de er ”de rigtige”, en bekræftelse af respekt, som udløser en tilsvarende anerkendelse den anden vej. Inden for gruppen er der ofte et hierarki, således at nogle er mere fine end andre, og det er en vigtig del af pagten, at den rangfølge ikke udfordres, men snarere bekræftes. Det beskytter også de lavere dele i hierarkiet mod udstødelse. Derfor har overklassen også en stærk konservativ grundtone, således at visse grupper bevarer selvopfattelsen længe efter at livsvilkårene har ændret sig.

Forholdet mellem etniske danskere og indvandrere noget af det samme.

Forfatter: gle

jeg er advokat af profession, men det er underordnet. Her vil ikke stå noget om jura. her vil jeg skrive mine synspunkter om politik, litteraur og kunst og fortælle om det, der optager mig