Danskere er rigtig gode til engelsk

Danskere er gode til engelsk. Det fortæller englændere og amerikanere os jævnligt, og vi tror på dem. Vi begynder tidligere og tidligere med engelsk i skolerne og har kørt alle andre fremmedsprog på lossepladsen. Fremtiden tilhører dem, der er gode til engelsk. Vi er meget begejstrede over vores egen kunnen og er hurtige til at gøre nar ad de ringe engelskkundskaber i sydligere lande. Vi er overbevist om, at det skyldes fremragende sprogundervisning. Vi gør det rigtige, vi er meget internationale. Vi sender vores børn på studieophold i USA og England, så de kan blive så gode som indfødte.

Vi tænker ikke på, at dansk ligger så tæt på engelsk, at det for os nærmest er som at køre radiobil, når vi skal udtrykke os på engelsk, og at det er ligeså svært for en franskmand eller italiener at lære engelsk som det er for os at lære et af de to umulige sprog. Vi griner gerne ad kineseres eller japaneres engelsk uden at gøre os forestillinger om den sproglige omstilling, det må kræve med udgangspunkt i et så fremmedartet sprog.

I betragtning af vores iver for at blive perfekte i engelsk, er det forbavsende så ligeglade vi er med vores eget sprog. Der er ingen status i at være omhyggelig med dansk. Endsige at være perfekt. Kandidater forlader universitetet uden at kunne stave. Grammatikken er ikke noget problem. Der er jo reelt ikke nogen grammatik på dansk.  Hvad skal jeg med begreber som før nutid og før datid, nutids tillægsmåde og datids tillægsmåde. Bruger man iøvrigt ikke latinske betegnelser? Kommaer er der vist ingen regler om. Der er jo flere forskellige systemer, og ingen har rigtig nogen fornemmelse af nogen af dem.

Men engelsk er vi gode til. Vi skal nok klare os. Vi arbejder gerne på engelsk, og når vi ind imellem skal sige noget på dansk, kan man bare bruge de samme engelske ord. De danske ord er ikke så præcise. Det lyder også bedre med engelske ord. Alt i forretningslivet skal have et engelsk udtryk. De danske signalerer, at man er bagud. Måske taler vi alle sammen engelsk om tyve år. Hvilken enorm international fordel.

Men hvorfor er det, at indvandrere skal lære dansk, når vi meget hellere vil tale engelsk?

PS. Slutpointen har jeg fra en artikel i Information

Forfatter: gle

jeg er advokat af profession, men det er underordnet. Her vil ikke stå noget om jura. her vil jeg skrive mine synspunkter om politik, litteraur og kunst og fortælle om det, der optager mig